Solidarnost/Podrška protestima protiv korupcije, privatizacije i eksploatacije!

U Bosni se zajedno brane radnici, studenti, nezaposleni i penzioneri protiv ostavke, kriminalne privatizacije i korupcije. U skoro svim gradovima građani i građanke održavaju redovne sastanke/plenume u kojima pokušavaju da koordiniraju proteste i da sprovedu zahteve dnevnog života. Pojedinaćno, veča količina radnika i omladinaca je poćela da oduzima korumpiranim poličarima moć iz ruke. Etablirane stranke i nacionalisti na svim stranama pokušavaju da iksoriste proteste na svoj način. Nacionalistićki otrov može da uništi pokret. Zato je solidarnost čitavog Balkana veoma bitna (važna).

Također i zapad, koji se bogatio kroz raspad bivše Jugoslavije i sa firmama i bankama do današnjeg dana izvlaći bogatstvo sa Balkana, sa strahom posmatra rasplet protesta u Bosni.

Austrijski diplomata i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Inzko je izjavio, da je vojna intervencija sa strane međunarodne zajednice moguće. Austrija je povečala brojno stanje vojnika u Bosni, ali ne da bi podržavala prava i interes naroda, nego za sigurnost i stabilizaciju korumpirane vladarske elite države.

Pored toga, da brane interes austrijskih tvornica i kompanija koji pripadaju profiterima privatizacije i niskih plata. Vojna intervencija, nebitno od strane Austrije ili Evropske Unije mora da bude odbijena . To ne stvara nikakvu sigurnost a ni stabilnost, jer intervencija stoji kontradiktno interesu naroda.

Socjalistička stranka LinksPartei SLP je protiv svake vojne intervencije Austrije i Evropske Unije, stranka se solidariše s protestime u celoj Bosni i Hercegovini….

  • ...zato što su austrijske firme i banke dobitnice situacije u Bosni, koji su učestovali u korumpiranoj privatizaciji i koji su također krivi za veliki broj nezaposlenih u Austriji.

  • ... zato što su i u austrijskim medijama manipulativno jednostrano obaveštavali o protestima. Jaki pokret solidarnosti treba da obaveštava i uključi austrijske radnike u rad solidarnosta.

  • ... zato što mnogi profiteri kriminalne privatizacije drže svoj novac na austrijskom bankama. Baš zato zahtevamo da se knjige HYPO-Alpe Adria banke otvore. Pokret solidarnosti u Austriji mora da se bori protiv banka, da primora banke da blokiraju račune profitera tako da one moraju vratit novac koji je stvoren kriminalom omladincima, radnicima i penzionerima u Bosni. Radnici Bosne i celog Balkana su stvori svoje fabrike i bogatsvo. Zato njihovi predstavnici trebaju da dobiju pravo, da kontrolišu odliv novca.

  • ... zato što austrijska vlada, skupština i evropska unija podržava bosasnke političare. EU i zapadna politika su deo problema a ne solucije. Oni stoji na strani austrijskih i međunarodnih banaka i tajkuna na Balkanu.

  • ... zato što jak pokret solidarnosti mora uz pritisak javnosti, visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka, da prisili da da izjavu , da neće koristiti vojsku protiv bosankog naroda. 208 austrijskih vojnika su smešteni u Bosni, više na celom Balkanu. Njihova upotreba protiv demonstranata bila bi katasrofalna za austrijske bosanske radnike.

  • ... zato što velika Dijaspora Bosanaca i naroda celog Balkana živi u Austriji i zajedna pordška narodu „tamo dole“ i u borbi protiv nezaposlenost i rasizma u Austriji pomaže!

Socjalistička stranka LinksPartei SLP je za međunarodnu solidarnost i zajedničku borbu svih ljudiu u Bosni i na celom Balkanu protiv kapitalističkog ludila.

Svaka privatizacija je kriminalna, to je kradja onoga što su radnici stvorili. Za budučnost, bez masovne nezaposlenosti, tvornice moraju da budu u ruci društva, pod upravljanjem radnika, sindikata i konzumenta. Ovo nije priča o „povratku u stari sistem“, nego priča o pravoj radničkoj demokratiji, bez moč funkcjonera i partije. Buna je krenula od radnika i pokazala je, za šta su zajedno sposobni. Plenumi koji su svuda nastali su mogučnost za postavljanje direkte demokratije u upravi , društvu i ekonomiji, takođe su i mogučnost postavljanje totalno drugačijeg sistema. Plenumi su nezavisni od interesa nacionalnog- i međunarodnog kapitala i oni su pravi eksperti.

Imperijalističke države su u proslosti pokazale da sudbina naroda na Balkanu im je samo onda vazna kada je njihov profitni interes u pitanju. Od njih se ne može prava podrška očekivati. S druge strane postoji u zemljama bivše Jugoslavije ljudi koji se bore sa slicnim problemima; masovna nezaposlenost, privatizacija i socijalni problemi. Kapitalizam na Balkanu nije nigde done napredak i imućnost. Ratovi 1990-tih godina ostavile su duboke rane koje još nisu zarasle. Ali postoje i zajedničke tradicije na Balkanu u ratu protiv fašiszma i kapitalizma. Ovde mogu i aktuelni protesti slediti. Saradnja sa drugim protestnim pokretima balkanskih, juznih i istočnih država Evrope i tamo zauzetim fabrikama je hitno potrebno. Bosanski pokret protesta i internacionalini pokret solidarnosti moraju administraciju UN-a da prisile da napuste Bosnu. Svi narodi Bosne mogu zajedno i demokratski o svojoj budućnosti odlučiti i ne treb im “visoki predstavnik”. Odluke u Bosni i na čitavom Balkanu moraju bitizajedničke i demokratske. Ni jedna etnička grupa ne sme doninirati i ni jedna manjina ne sme biti ignorisana. Vladarima ne smemo dozvoliti da koriste etničke i nacinalna pitanja da bi odvratili od svojih odgovornosti za socijalnu katastrofu.

Korumpirana elita u Bosni može biti srušena, Korumpirane elite u drugim balkanskim državama mogu da se sruše. Za izgradnju demokratske vlade od predstavnika radnog pokreta na osnovu Plenas. Za podržavanje (nacionalizaciju) privrede pod radničkom kontrolom i upravljanjem Za privredu koja se demokratski organizira i planira po potrabama čovečanstava.

Mehr zum Thema: